De olika kattraserna och sommarkatter

Husdjur

Idag finns mängder av kattraser. Det finns tre naturliga kategorier som katterna kan delas in i; naturliga, korsade och muterade. De flesta kattraser som finns idag, är dock relativt nya. För endast hundra år sedan fanns endast de kattraser som nämns nedan i de tre naturliga kategorierna, inklusive ett fåtal andra kattraser som uppkommit genom […]